Mezuniyet Koşulları

Bir öğrencinin İş Sağlığı ve Güvenliği Lisans programından mezun olabilmesi için, kendisine tanınan yasal süreç içerisinde en az 240 AKTS’ye karşılık gelen ve toplam 156 kredilik (zorunlu ve seçmeli) dersleri almış ve aldığı tüm derslerden ayrı ayrı minimum 100 tam not üzerinden 60 ortalama ile geçmiş olması, ayrıca toplamda 40 iş günü olan yaz stajlarını da süresi içerisinde başarıyla tamamlamış olması gerekmektedir.
NEJDET TİGÜ
Güncelleme : 13.11.2017 14:11:23