Tyçç Akts Düzeyi Ve Bilgileri


TYYÇ DÜZEYİ

SÜRE
(Yıl)

TOPLAM AKTS KREDİSİ
(Yıl x 60 AKTS)

TOPLAM ÖĞRENCİ ÇALIŞMA YÜKÜ
(Saat)
(1 AKTS= 25 - 30 saat)

6. DÜZEY
(LİSANS)

4

240

6.000 - 7.200

NEJDET TİGÜ
Güncelleme : 13.11.2017 13:47:49