Misyon - Vizyon

Ø   SİÜSYO-İSG lisans programı olarak benimsenen Özgörev;

Öğrencilerimizi, çalışma hayatında mevcut olan ve çalışılan tüm iş kollarında, bilhassa faaliyet gösterilen alana ve o alanda yapılan işin/işlerin niteliğine göre iş sağlığı ve güvenliği kapsamına giren konularda, ülkemizde ve dünyada karşılaşılan farklı büyüklükteki sağlık ve güvenlik problemleri hakkında bilgi sahibi olmalarını ve bu problemlerin çözümü noktasında çağdaş iş güvenliği yöntemlerini kullanıp geliştirerek uygulamaya geçirme konusunda proaktif davranışlar sergilemek üzere, onları tüm iş kollarında tercih edilen İş Sağlığı ve Güvenliğinden sorumlu yetkin birer personel olarak yetiştirmektir.

Bununla birlikte, iş sağlığı ve güvenliği alanında çağın getirdiği teknolojik yeniliklere ayak uydurabilen, yurtdışı eğitim programları ile aynı paralellikte ilerleyebilen bir akademik program olma bilinci ile hareket etmek, Türkiye’deki diğer üniversitelerde olduğu gibi çağın gereksinimlerine göre kendini yenileyen, üreten, toplum içerisindeki tüm süreçlerin sağlık ve güvenliğinin sağlanması için akademik çalışmalar yapan ve özgün projeler üretmeye odaklı bir program olarak anılmak ta yukarıda belirtilen ve benimsenen özgörevin önemli bir parçasıdır.

Ø  Bu Özgörevin başarıyla tamamlanabilmesi için savunduğumuz Özgörüş ise;

Mezuniyet sonrası iş güvenliğinin zaruri olduğu kamu kuruluşu ve/veya endüstriyel kuruluşların tüm iş güvenliği sorumluluğunu üstlenebilecek, iş sağlığı ve güvenliği kültürünü özümsemiş, araştıran ve sorgulayan, öğrenmeye açık, etik değerlere saygılı ve daima Bilimin Işığında yürüyen "İş Sağlığı ve Güvenliği Teknik Elemanı" yetiştirme bilinci ve heyecanı ile hareket etmektir.

Bu bilinç ve heyecanla hareket edildiğinde, programın bir bütün olarak akademik kadrosu başta olmak üzere, öğrencileriyle birlikte yapacağı tüm akademik çalışmalar ve gerçekleştirecek olan projelerle bilim dünyasında olduğu kadar sosyo-kültürel yapıya da olumlu katkılar sağlaması kaçınılmaz olacaktır.

NEJDET TİGÜ
Güncelleme : 13.11.2017 13:06:15